dng

Bildiri Özet Gönderimi

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
14.Uluslararası Katılımlı RADYOTEKNOLOJİ Kongresi ve Eğitim Seminerleri
21-24 Nisan 2019, Antalya - Papillion Zeugma Relaxury Hotel

BİLDİRİ ÖZET GÖNDERİMİ


Konferansa bilimsel olarak gönderilen her çalışma bilim kurulu tarafından değerlendirilecek ve kabul edilen çalışmalar belirtilen tarihte konferans sitesinden duyurulacaktır.Bilim kurulu tarafından Kabul edilen tüm çalışmaların özetleri konferans özet kitabında yayınlanacaktır. Konferansa gönderilecek tüm özetler yazım Formatı ve örnek özet çalışmasına uygun biçimde gönderilmek zorundadır. Her katılımcı konferansa maksimum 2 çalışma gönderebilir. Özetler toplamda maksimum 1000 kelime olmak zorundadır. Özet gönderiminden sonra yapılacak değişiklikler için bilimsel sekreterya ile irtibata geçebilirsiniz. Çalışmalar TÜRKÇE ve İNGLİZCE olarak gönderilebilir.

Son bildiri gönderim tarihi 29 Mart 2019

Çalışmalar Sözlü veya Poster Sunumu Olarak Sunulabilir