dng

Yayın Kurulu

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
14.Uluslararası Katılımlı RADYOTEKNOLOJİ Kongresi ve Eğitim Seminerleri
21-24 Nisan 2019, Antalya - Papillion Zeugma Relaxury Hotel

Değerli Katılımcılar;
Ülkemizde Radyolojiye ait Multi-Disipliner havanın emin adımlarla oluşmaya başladığını ve Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-Der) olarak her geçen yıl, bilimsel anlamda gücümüze güç katarak ilerlediğimizi sonuna kadar hissetmekteyiz. Bu gücü şüphesiz siz değerli katılımcılarımızın ve paydaşlarımızın inancı ve motivasyonundan almaktayız. Son iki kongremizde sizler tarafından hazırlanan ve sunulan sözlü sunum ve poster sunum gibi çalışmaların makaleleri, Türkiye Klinikleri Yayın Grubu bünyesinde Radyoloji Dergisi özel sayısında tam metin olarak yayınlandı. Gerek uluslararası ölçekte bizlere çok değerli katkılar yapan Hakem Kurulumuza gerekse de birbirinde değerli çalışmaları tam metin makale haline getiren değerli yazarlarımıza sonsuz teşekkürler. 2017 ve 2018 yıllarındaki olağanüstü verimli geçen iki kongremizden sonra, bu yıl kongremizin kapsayıcılığı da çok büyük ölçekte artmış ve tanısal işlemlerin yanına tedavi işlemlerinin de konulacağı harika bir kongre konsepti sizler için hazırlanmıştır. Bilimsel heyecan ve motivasyonun yayılan etkisi ile, bu yıl kongremizin çok daha farklı ve kayda değer ölçüde geniş bir bilimsel spektrumu kapsayacağından hiç şüphemiz yok.
Bu yıl da; Poster ve Sözlü sunum olarak sunulmak üzere özet şeklinde göndereceğiniz Bilimsel çalışmalarınızı sunma imkanını bulacağınız ve sunduğunuz bilimsel çalışmaların makalelerini, gerçekleşecek hakem sürecinden sonra SCI ve Uluslar arası Alan endekslerinde kapsamında taranan dergilerde yayınlanacağını belirtmek isterim.
Bu minvalde, tüm teknikerlerimizi, akademisyenlerimizi, hekimlerimizi ve bilimsel çalışmalarda bulunan meslek gruplarımızı 14. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerlerine bilimsel eser göndermeye davet ediyorum.
Radyoteknoloji sizlerle güzel.
Antalya’da görüşmek üzere

DOÇ. DR. HÜSEYİN OZAN TEKİN

International Society of Radiographers and Radiation Technologists (ISRRT) Avrupa Eğitim Direktörü
TMRT-Der adına Yayın Kurulu BaşkanıYAYIN KURULU BAŞKANLARI
HÜSEYİN OZAN TEKİN
ÖZÜM TUNÇYÜREK